Certifieringar och Behörigheter

- vi är i ständig utveckling för att alltid ligga i framkant.

Certifieringar och behörigheter – Vår policy

En del av vår policy på företaget är ständig utveckling och att ligga i framkant. Vi lägger stor fokus på våra certifieringar och behörigheter. Ska man lyckas med detta i dagens byggbransch gäller det att hålla sig uppdaterad i en rad olika sammanhang. Det är av största vikt att delta i diverse utbildningar för att kunna bli certifierad i och runt de områden vi verkar i. Certifieringar och behörigheter inom miljö och säkerhet spelar stor roll för att skapa en god arbetsplats med sikte mot framtiden, en arbetsplats som ger ökad trivsel och och därmed ökar chanserna till högre avkastning. Vi har givetvis full ansvarsförsäkring på allt vi levererar.

Vi vill vara ett ledande företag inom vår kompetens i Skåneregionen, ett namn kunden känner igen och kan ha tilltro till. Exempelvis är det en självklarhet att alla våra arbetsledare har Bas P och Bas U utbildning. Här nedan kan ni se alla våra certifieringar och behörigheter

Ventilerade fasadsystem

Ventilerade fasadsystem

Uppbyggnad av ventilerat fasadsystem

I mars 2010 utbildades personal hos Helsingborgs Fasad & Kakel AB i ventilerade fasadsystem. En grundläggande och omfattande utbildning StoVentec genom Sto Scandinavia AB.

 

Ventilerat

Allvarliga fuktproblem i ytterväggar med regelstomme av trä och fasadskikt av puts på isolering har under senare delen av 2000-talet konstaterats i Sverige. Ett alternativt byggsätt för den putsade fasaden är att putsa mot ett skivunderlag som sitter monterat mot läkt så att en luftspalt bildas. Om spalten i över och underkant kan kommunicera med utomhusluften så kommer vind och temperaturskillnader att få luften i spalten att strömma så att en luftomsättning uppstår. Därmed kan skadlig fukt genom konvektion transporteras bort från väggen.

Utbildade för fogfritt golv

fogfritt_golv

I oktober 2011 genomförde vi utbildning för fogfritt golv. Vi har genomgått steg ett och steg två.

Steg 1 Säkerhet

Steg 2 Materialkunskap

Vi kan fogfria golv

Läggning av fogfria golv eller härdplastgolv kräver stor kunskap för att få ett säkert och hållbart resultat. Fram tills 2010 har det inte funnits något sätt för beställare att vara säkra på att entreprenören har den kunskap och kompetens som krävs. Ett övergripande mål med AFG är att alla härdplastgolv ska läggas säkert för hälsa och miljö, med bästa möjliga slutresultat så att golvbeställaren ska ha ett bra verktyg för att säkerställa detta.

 

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. Företaget uppfyllde följande kriterier. Tillsammans med våra kompetensområden och behörigheter säkrar vi en trygg och säker lösning till våra kunder.

 

Måleriföretagen

Måleriföretagen

Måleriföretagen är en branschorganisation som arbetar för en sund och trygg bransch inom Måleri. De driver frågor som är viktiga inom Måleri och gör sin röst hörd i samhällsdebatten. Genom vårt medlemskap hos Måleriföretagen säkrar vi en trygg och säker lösning till våra kunder. För godkänt medlemskap uppfyllde vi följande kriterier.

 

Behörighet vattentäta våtrum

Behörighet vattentäta våtrum

Behörighet Våtrum

Vi som företag har gått de utbildningar som krävs för att få behörighet till att utföra arbeten i våtrum som uppfyller byggkeramikrådets krav.

Det innebär att arbetsledare gått följande kurser:

Kurs 1: teoretisk tätskiktskurs

Kurs 2: entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper.

Personal har genomgått:

Kurs 1: teoretisk tätskiktskurs

Full ansvarsförsäkring

IF ansvarsförsäkring

Helsingborgs Fasad & Kakel har givetvis full ansvarsförsäkring genom IF Skadeförsäkring AB.

Miljö och kvalité

certifiering-liten

För oss går kvalitè och miljö hand i hand. Vi arbetar idag i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001

Varför Miljöpolicy?

Vi på Helsingborgs Fasad & Kakel anser det inte bara vara en nödvändighet utan även en skyldighet att värna om vår miljö. Vi är ett företag i framkant och framtiden innefattar miljön i allra högsta grad. Därför är det en självklarhet för oss att ha en miljöpolicy som vi arbetar efter.

HLR utbildning

 HLR utbildning

 

 HLR utbildning

Överlevnad vid hjärtstopp i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp är beroende av flera av varandra beroende komponenter. Medicinska riktlinjer lägger grunden för hur HLR skall utföras samt för vilka avancerade åtgärder som bör implementeras i handlingsplanerna.

 

Säkerhet

Säkerhet

Kontinuerlig vidareutbildning, certifering och användande av säkerhetsutrustningar, är något vi på företaget har som krav på våra anställda och oss själva.

På så vis kan vi förbygga skador och alltid ge Dig som kund de allra bästa förutsättningarna för ett proffisionellt utfört arbete.

 

Därför säkerhet

Byggnadssektorn är en riskfylld bransch där nästan 13 arbetstagare av 100 000 dör i arbetsplatsolyckor varje år, jämfört med i genomsnitt 5 av 100 000 i andra sektorer. Vid byggnadsarbete exponeras arbetstagarna för en rad olika material som kan orsaka hälsoproblem, från asbestos till ryggsmärtor, vibrationssyndrom i händer och armar, brännskador orsakade av cement, ja listan kan göras hur lång som helst.

Därför prioriterar vi säkerhet i alla lägen.

Byggarbetsplatsen utformas så att arbetstagarnas hälsa och säkerhet garanteras före, under och efter byggnadsfasen.

Liftutbildning

g_o_kompetens_transportgymnasium_orginal

I oktober 2011 genomgick vi på företaget en liftutbildning via GO Kompetens AB. Utbildningen innefattade en säkerhetsdel och en handhavande del.

ID06

ID06

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Samtliga arbetare inom företaget har ID06 brickor.

 

Syftet med ID06

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.

Bas P + Bas U

Bas P + Bas U

Vi som företag gick utbildningen Bas P Bas U i Malmö.

Kursen hölls av Branschutbildnarna och kursintyg erhölls efter avslutad kurs.

Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder.

Vi anser det vara en självklarhet att hålla sig till lagar och förordningar som arbetsmiljöverket tagit fram.

 

Bas P Bas U bakgrund

”Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011” Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.

(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb). Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen byggherre. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra olycksfall, förslitningar med mera.

Medlem i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening

Plattsättningsentreprenörers Riksförening logoMedlem i PER

Plattsättnings Entreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar. Men också för att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 3000 medlemsföretag. Fortlöpande utbildning inom ekonomi, juridik och teknik är alltjämt en viktig del av verksamheten. PER skapade tillsammans med Byggkeramikrådet branschreglerna för våtrum, vilka idag benämns som BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

För mer information om PER, vänligen besök Byggkeramikrådets hemsida

Kontakta oss

5 + 12 =

Share This