Kompetensområden

- Vi skapar tillsammans med dig som kund lösningarna och genomför arbetet med bästa möjliga resultat.

Kvalitè, långsiktighet, hållbarhet och utveckling är ledord som vi hela tiden arbetar efter för att våra kunder alltid skall kunna kännna sig trygga och nöjda med alla jobb vi åtar oss att utföra. Inom våra kompetensområden besitter vi gedigna kunskaper och vår strävan är att du som vår kund alltid skall komma i första hand med oss som företag.

Våra kompetensområden är kakel o klinker arbete, balkongrenovering, murning, blockmurning, blästring, betongarbete, putsarbete och renovering. Vi utför arbeten i vårt närområde Helsingborg, Landskorna, Malmö, Hässleholm och Kristianstad. Här kan ni se våra senaste projekt.

Balkongrenoveringar

Balkongplattor

Ett vanligt problem med balkongers betongkonstruktioner (armering) i dag är karbonatisering. Karbonatisering är en process där luftens koldioxid reagerar med betongens kalciumhydroxid, varvid betongens ph-värde sjunker och skyddet för armeringen försämras. När karbonatiseringen når armeringsjärnen börjar de så småningom att rosta.

Fasad & Kakel, Balkongarbete

Kompletta balkonglösningar

Vi kan tillhandahålla allt från balkonginglasningar med våra duktiga samarbetspartners och leverantörer, till kompletta betonglagningssystem för kund.

Fasad o Kakel Balkongarbeten

Balkongrenovering

I renoveringsarbetet ingår ett flertal olika moment. Vi utför hel nerbilning av balkongplattor intill fasadvägg. Blästring, kontroll av stålramar samt rostskyddsmålning av stålramar. Nygjutning av balkongplattor inklusive hålkäl och nytt ytskikt.

golv epoxi

Golvbeläggningar

Vi utför difusionsöppna beläggningssystem, epoxi eller akrylatsystem vid lättare eller medeltung belsatning med halkfri yta i valfri kulör.

 

Betongarbeten

Betong

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet, vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet men även cementtyp, ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. En annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet är själva partikelfördelningen hos ballasten, alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Grunder

Totalentreprenad från grävning till färdig platta på mark.

Lagningar

Vi använder snabblagningsbruk för betonglagning och finspackling av byggnadsdelar av betong, stål och lättbetong. Kan appliceras i tunna skikt och upp till 40mm tjocklek i ett arbetsmoment.

Trappa

Formning och gjutning av trappa.

Lister

Formning och gjutning av betonglister/ filtning med ett betonglagningsbruk för att få fram den fina ytan.

Blästring

Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar. Vi utför all sorts blästring mobilt ute hos kund både för företag och privatpersoner. Blästringsuppdrag kan vara allt från små till stora uppdrag, här följer några exempel:

  • fasader, trä, puts, grunder
  • broar, pelare, stålkonstruktioner
  • färg, klottersanering, båtar
  • asfalt, sanering, konst, pooler.
  • bitumen, balkonger och många fler.

 

Mobil blästring

Tack vare vår mobila blästringsutrustning kan vi utföra all sorts blästring ute hos dig som kund. Vi tar många olika blästringsuppdrag, för bland annat företag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag och privatpersoner.

 

Isblästring

Isblästring är en relativt ny sanerings metod vi använder oss av. Blästringsmetoden är skonsam mot ytan då den inte har någon slipande effekt. Torr-is blästring är miljövänlig då den på ett skonsamt sätt avlägsnar skiftande beläggningar och föroreningar, utan vatten och kemikalier. Dessutom är saneringen efter utförd isblästring minimal då det enda som återstår är materialet som blästrats ner. Isblästring används bland annat till sanering av mögel, sanering av brandskador, sanering av klotter och färgborttagning på plåt och aluminium. Det finns inga begränsningar på användningsområdet av isblästring.

 

Våtblästring

Vid våtblästring blandas blästermedlet med fuktande medel oftast vatten i syfte att minska dammet.

 

Sandblästring

Blästring är ett effektivt sätt att grundligt avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar.

Fogfria golv

Fördelar med fogfria golv

Det finns många fördelar med ett fogfritt golv.

Det är hygieniskt, lättstädat och extremt tåligt både när det gäller kemikalier och fysisk belastning. Ytterligare en fördel är att golvet kan göras självutjämnande, det vill säga att det ”flyter ut” vid läggningen och ger ett jämnt och slätt resultat.

Appliceringen av ett fogfritt golv sker snabbt. Det tar bara någon eller några dagar innan golvet kan användas. Fogfria golv kan installeras på betong, asfalt, trä och metall.

Produktgruppen har också en stor variation i både egenskaper och funktion. Detta innebär att fogfria golv kan användas i många skiftande miljöer med olika krav på funktion och estetik.

Appliceringen av ett fogfritt golv sker snabbt. Det tar bara någon eller några dagar innan golvet kan användas. Fogfria golv kan installeras på betong, asfalt, trä och metall.

Kakel- och Klinkerarbeten

Är kakel klinker?

Vad är skillnaden mellan kakel och klinker? Vi är nog många som ställt oss den frågan. En del av oss har hittat svaret medan andra fortfarande söker. Tillhör du den senare nämnda skaran? Lugn, du ska också få veta.  Klinkerplattor har tätare sammansättning än kakelplattor. Detta ger en högre hållfasthet och slitstyrka. Klinker tål därför mer än kakel och håller både bättre och längre i såväl frost och kyla som värme. Klinkers finns också både glaserad och oglaserad.

 

Totalentreprenad badrum

Vi åtar oss alla sorters badrumsprojekt som totalentreprenör, vilket innebär att vi tar hand om renoveringen från början till slut.Vi kan även erbjuda tekniska lösningar anpassade efter kundens önskemål. Efter avslutad entreprenad överlämnas kvalitetsdokument.

 

Tätskikt i badrum

Vi använder enbart godkända tätskiktssystem enligt Byggkeramiksrådets Branschregler. Kakel och klinker är inte täta i sig själv, därför behövs ett tätskiktssystem både på golv och väggar i ett badrum. Tätskiktet ligger bakom kakeln och klinkern för att förhindra fuktskador.

 

Klinker Golv

Klinkergolv går att få i många olika material och oändligt många utföranden. Ett klinkergolv är slitstarkt och tidlöst.

 

Kök

Kakel är både hygieniskt, snyggt och lätt att hålla rent i kök. Vi utför all sorts kakling, allt enligt kundens önskemål.

 

Natursten

Natursten monteras i kakelfix inomhus, den kan även monteras utomhus på fasader. Den ger ett snyggt avbrott och dekoration till väggen.

 

Dekortegel/inomhustegel

Dekortegel är en 15 mm sågad tegel som monteras i kakelfix inomhus. Dekortegel gör sig väldigt bra som ex fondvägg.

 

Mosaik

Mosaik är färgade småbitar av glas, sten eller porslin. Mosaik monteras ofta i badrum som ett avbrott till den övriga kakeln eller klinkern för att skapa mer liv.

Murningsarbeten

Tegelmurning

Tegel är ett material vars popularitet tycks öka. Med dagens metoder ges en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Murade fasader är en av våra specialiteter. Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, balkbyte och tilläggsisolering av tegelfasad. Vi arbetar naturligtvis med alla tegelsorter.

 

Blockmurning

Ett vanligt användningsområde för block är att man tillsammans med mur- och putsbruk bygger olika konstruktioner så som hus, murar, garage, trappor och olika typer av väggar.

Putsarbeten

Puts

En annan av våra specialiteter är putsade fasader. Här kan vi åta oss allt från speciellt kulturklassade fastigheter till putsning av nyproduktioner.

En fasadrenovering kan omfatta enbart rengöring av fasaden genom högtryckstvättning. Renoveringen kan också innebära att man enbart lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden med lämplig fasadfärg. Men om den putsade fasaden är i väldigt dålig kondition kan det bli nödvändigt att blästra ner all puts ända in till stommen och därefter putsa om fasaden så den får ett utseende enligt dina önskemål. Vi arbetar med all typ av puts. Vi kikar både på vad fasaden behöver och vad du som beställare vill uppnå. När det gäller tilläggsisolering kan vi tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast. Syftet med putsen är inte bara att hålla ihop konstruktioner och skydda den bakomliggande väggen utan även att visa upp en vacker fasad.

 

Kvastning

En puts som kvastats ut med exempelsvis en piasavaborste. Putsytan får borststruktur som kan ha varierande strykning.

 

Säckaskurning

Säckaskurning används då man vill att strukturen och färgen av teglet i bakgrunden skall lysa igenom putsen.

 

Tunnputs

Puts med tjocklek på 2-8 mm. Det är en vanlig form av puts på nyproducerade villor idag.

 

Tjockputs

Puts med tjocklek om minst 8 mm. Tjockputs används tex för att fylla ut ojämnheter i underlaget samt ge ytan önskad planhet och i vissa fall önskad ytstruktur.

 

Siliciumcarbid

Siliciumcarbid sprutas på en ohärdad ytputs innan den torkat. Effekten blir en fasad som glittrar.

 

Ventilerad fasad

Ventilerad fasad är en två stegs fasad. Luftspalten mellan vindskyddsskivan och fasadskivan ventilerar ut den eventuella fukt som tar sig in bakom fasadskivan. Luftningen gör att ytterväggen kan andas.

Kontakta oss

10 + 15 =

Share This