Betong och markarbeten

- vår nya avdelning

Betong och markarbeten

I takt med efterfrågan från våra kunder ökar har vi nu skapat en ny avdelning, Betong och Markarbeten. Avdelningen ansvarar och utför alla typer av betongarbeten för husgrunder, armering och gjutning för nybyggnation och underhåll. Markarbeten för anläggningsarbeten till husgrunder och liknande. Kontakta oss gärna för mer information.

Våra kunniga hantverkare har lång erfarenhet och kunskap inom sitt område med många goda referenser.

  • Husgrunder
  • Trappor
  • Balkonger
  • Stenläggning
  • Betongrenovering
  • Markarbeten

Marcus är vår arbetsledare

Marcus Jönsson är vår arbetsledare och er kontaktperson gällande dessa områden. Han har lång erfarenhet och varit en samarbetspartner under en längre tid med oss, sedan 2016 har vi hans kunskap i huset som anställd arbetsledare och kontaktperson inom just betong & markarbeten

  • Bas U Kompetens
  • Betong & Mark

Kontaktuppgifter

Marcus har telefonnummer: 0706 – 73 58 86
e-postadress: marcus@fasadokakel.se
växel: 042 – 400 50 40

Marcus

Kontakta oss

6 + 7 =

Share This