Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Slagthuset i Helsingborg År: 2012 Projekt: restaurering av väggar 20000 m2 Fasad Slagthuset i Helsingborg, fasaden efter renoveringen Förbesikning Slagthuset i Helsingborg, förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Murning Murning av...