Byte av fasadtegel i Ängelholm

Byte av fasadtegel i Ängelholm

  Byte av fasadtegel i Ängelholm År: 2014 Projekt: restaurering av ytterväggar 1500 m2   Byte av fasadtegel Fasaden under renovering   Byte av fasadtegel Fasaden under renovering   Namn E-postadress Meddelande 8 + 2 =...
Fasadfogning i Helsingborg

Fasadfogning i Helsingborg

  Fasadfogning i Helsingborg År: 2013 Projekt: restaurering av ytterväggar ca 10000 m2   Fasadomfogning Fasaden efter renovering   Fasadfogning Fasaden för renovering   Fasadfogning   Fasad & Kakel Fasadfogning Fasad & Kakel...
Fasadrenovering i Landskrona

Fasadrenovering i Landskrona

 Landskrona År: 2013-2014 Projekt: Fasadrenovering, blästring, fönsterarbete, målning, fogning och murning Fasad Fasaden efter renovering   Fasadarbete Fönsterarbete Putsning Fönsterarbete Fasadarbete Namn E-postadress Meddelande 3 + 1 =...
Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Slagthuset i Helsingborg År: 2012 Projekt: restaurering av väggar 20000 m2 Fasad Slagthuset i Helsingborg, fasaden efter renoveringen Förbesikning Slagthuset i Helsingborg, förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Murning Murning av...